4 รายจ่ายที่เราจะต้องเจอหลังจาก “สร้างบ้านเสร็จ”


หลังจากที่บ้านของเราเสร็จเป็นรูปเป็นร่าง จนเราจ่ายเงินงวดสุดท้ายไปเรียบร้อยแล้ว เราพร้อมจะเข้าอยู่แล้ว โดยที่คิดว่าน่าจะไม่มีอะไรแล้ว  ไม่มีรายจ่ายสามารถจบเท้าเข้าอยู่ได้แล้ว เราอยากจะขอเบรกท่านไว้ที่เท่านี้ก่อนและอยากจะพาทุกคนไปดู 4 รายจ่ายที่เราจะต้องเจอหลังจาก “สร้างบ้านเสร็จ”  ก่อนนที่เราจะเข้าอยู่ และ ระหว่างอยู่จะมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง ? ลองมาดูกันครับ  

ค่าทำความสะอาด  

แน่นอนว่าการทำความสะอาดบ้านนั้นก็เป็นอีกหนึ่งในหน้าที่ของเราเอง (ถ้าหากเราไม่อยากเสียเงินจ้าง) เพราะว่าเราจะต้องทำความสะอาดในส่วนคราบต่าง ๆ ฝุ่นที่ยังอยู่ภายในบ้านออกไปให้หมดก่อนเพราะบางบริษัทรับสร้างบ้านนั้นหลังจากตรวจรับเงินเสร็จก็ไม่ได้พูดถึงการทำความสะอาดเลย ซึ่งเจ้าของบ้านอย่างเราก็จะต้องทำความสะอาดบ้านเอง หรือ ถ้าหากไม่ว่างก็จะต้องเสียเงินจ้างคนมาช่วยเราทำความสะอาดด้วยนะครับ  

ค่าเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ  

แน่นอนว่าหลังจากที่เราทำความสะอาดบ้านเสร็จแล้ว ในส่วนต่อมานั้นจะเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของเฟอร์นิเจอร์ด้วยเช่นกัน โดยค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าเฟอร์นิเจอร์นั้นขึ้นอยู่กับความชอบเจ้าของบ้านเอง ที่จะต้องซื้อเฟอร์นิเจอร์ชนิดไหนก็ตาม ซึ่งค่าใช้จ่ายในส่วนของเฟอร์นิเจอร์นั้น ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะซื้อเยอะขนาดไหนก็ตามนนะครับ  

ค่าของตกแต่งบ้าน 

อีกหนึ่งค่าใช้จ่ายที่ยังอยู่ในค่าใช้จ่ายภายในบ้านไม่ว่าจะเป็นค่าเฟอร์นิเจอร์แล้ว ยังมีค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าใช้จ่ายในการตกแต่งบ้านต่าง ๆ โดยค่าใช้จ่ายในการตกแต่งนั้นขึ้นอยู่กับความชอบของตัวเจ้าของบ้านเอง ว่าจะตกแต่งบ้านแบบไหน หรือ ต้องการจะตกแต่งบ้านแนวไหน เช่น loft หรือ สไตล์ มินิมอล เองก็ขึ้นอยู่กับเจ้าของบ้านที่ต้องการจะตกแต่งนะครับ  

เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ  

อีกหนึ่งค่าใช้จ่ายที่จำเป็นนั้นคือ “เครื่องใช้ไฟฟ้า” ที่เราจะต้องใช้จ่ายในส่วนที่เราจะต้องซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับตัวเราเอง โดยค่าใช้จ่ายในส่วนนี้นั้นขึ้นอยู่กับการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ นั้นเอง  

และนี้เองเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนต่าง ๆ หลังจากที่เราสร้างบ้านเสร็จสิ้นนะครับ โดยที่การสร้างบ้านเมื่อเสร็จสิ้นแล้วก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอย่างแน่นอน ดังนั้นในการสร้างบ้านนั้นเราควรมีเงินทุนสำรองไว้บ้างด้วยนะครับ เพื่อที่จะไม่ขัดสนในการใช้จ่ายต่าง ๆ นั้นเอง